Dự án thi công bảng hiệu cho Salon tóc Bắc Trần Tiến Đà Nẵng