Dự án thiết kế bảng hiệu cho công ty Bitis tại Đà Nẵng