Một số hình ảnh lắp bảng hiệu tại dự án công trình Golden Hills City tại Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng