Nhận thi công bộ chữ nổi: trường cao đẳng TÂM TRÍ, tại Điện Ngọc, Quảng Na