Sản Xuất và Thi Công lắp đặt bộ chữ Inox tại Thuận An – Huế.