Thi công bảng Alu, chữ nổi Meca đèn Led Mumkids tại Đà Nẵng