Thi công bảng hiệu alu chữ nổi mica sáng đèn tại Đà Nẵng