Thi công bảng hiệu khung sắt chữ nổi Mica tại Sơn Trà, Đà Nẵng