Thi công bảng hiệu mica dán decal cho sân bóng đá làng Hòa Mỹ