Thi Công Bảng Tole, Dán Decal Cửa Hàng Ô Tô Phước Trọng Đại