Thi công bộ Logo, chữ nổi Inox phun sơn tại Liên Chiểu, Đà Nẵng