Thi công chữ nổi Meca chạy Led âm cho công ty DECOHO tại Đà Nẵng