Thi công mặt dựng Alu chữ nổi Mica tại Thanh Khê, Đà Nẵng