Thi công ốp alu quầy giao dịch nhà xe Phương Trang