Thiết kế – thi công bảng hiệu alu, chữ nổi mica tại Đà Nẵng