Tư vấn, thiết kế và thi công trang trí sự kiện tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng