Pano trang trí.

2,800,000.00

Chuyên thiết kế và thi công trang trí Pano, Backdrop tại Đà Nẵng.